تبلیغات
پسران جهنمی - خودباوری
**شکسپیر: همیشه به کسی فکر کن که تو رو دوست دارد، نه کسی که تو دوستش داری **

خودباوری

دوشنبه 10 مرداد 1390 10:00 ب.ظ

نویسنده : Boolot
کسی سخن می گوید

                            کسانی می خندند

راه می رود

رفتارمی کند

                کسانی می خندند

بزرگ وکوچک اورا

جدی نمی گیرند

راه های ابرازوجودرا

                        به رویش می بندند

کسی تنهائی اورا می بیند

ومی داندتا چه پایه خویش را

                                    ناباوراست

هرسخن که می گویدرا

                              شعری می سراید

هرکارکه می کندرا

                        سرودی سازمی کند

می خواهد که اورا برساند

به خودباوری و وارهاندش ازانزوای خویش

او

عاقبت باورمی کند خویش را

ودراولین اقدام

پامی گذارد پیش پای آن کسی

که رسیدنش به خودباوری را

                                    تلاش کرده بود

آن که زمین خورده است

بلند می شود

خاک لباسش را می تکاند

می گوید«عاقبت به خودباوری رسید»

                                                  و دورمی شود
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -