تبلیغات
پسران جهنمی - اتاق من
**شکسپیر: همیشه به کسی فکر کن که تو رو دوست دارد، نه کسی که تو دوستش داری **

اتاق من

دوشنبه 10 مرداد 1390 09:59 ب.ظ

نویسنده : Boolot
یهــ اتاقــِ تاریکـــ ...

خالیــ از هر نشونهــ ایـــ کهــ حاکیــ از وجودِ یهـــ موجودِ زندهــ تو ۱۰۰ سالــِ اخیر باشهـــ !

صدایــ موریانهــ ، تار عنکبوتـــ ، گرد و خاکــ ، ...

اینجا اتاقـــِ منــِ !

با یهــ نیمــ نگاهــِ کوتاهــ میشهــ فهمید کهـــ دیگهـــ چیزی نموندهــ

شمارشــِ معکوســ و :

مرگ

و چهــ حســِ خوبیهــ ، حســِ مُردنــ !

وقتیــ کهــ دیگهــ هیچــ چیزیـــ واسهـــ از دستـــ دادنــ نداریـــ !
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -